Sunday, April 5, 2009

Rumus DOPAMIN

DOPAMIN
kandungan dalam 1 amp = 5 cc = 200 mg
bila 1 mg = 1000 microgram,maka dalam 1 amp dopamin 200 mg = 200.000 microgram.
pemberian dopamin dalam syring pump
bila dopamin 200 mg (1 amp) dilarutkan dalam 50 cc PZ
maka 1 cc PZ adalah 200.000 microgram : 50 ccPZ = 4.000 microgram/cc

  RUMUS = Dosis x BB x 60 menit : 4.000 microgram

contoh soal sederhana
   dosis       = 5 microgram
   bb           = 50 kg
   pelarutan = 50 cc

 maka hasilnya dalam pemberian syring pump adalah
   5 microgram x 50 kg x 60 menit : 4.000 microgram
    = 15.000 : 4.000 = 3,75 cc/jam

bila tidak punya syring pump maka dilakukan tetesan manual
bila menggunakan infus macro maka 1 cc = 20 tts/mnt
    hasil = 3,75 cc/jam x 20 tts/mnt : 60 menit = 1,25 tts/mnt


NB : bila menggunakan tetesan manual baiknya gunakan pelarutan minimal 100 cc